TNO TEST AIR160

 

De AIR160 luchtreiniger is getest door TNO. In deze test werd bepaald of de werking van het luchtbehandelingsysteem afdoende was voor de afbraak van van bacteriën.

 

Resultaten

Bij de gebruikte luchtsnelheid van het AIR160 luchtbehandelingsysteem van 25m3 lucht per uur hebben we afdoding van de bacterien, waargenomen. De resultaten voor de bacterien geven aan dat er ten opzichte van het belasting-niveau, de blanko meting al een reductielaat zien door de afschuifkrachten die optreden tijdens het vernevelen van het micro-organisme. De afdoding door de afschuifkracht bij het vernevelen van het micro-organisme is niet meegenomen in de berekening van de afdoding-efficientie van het AIR160 luchtbehandelingsysteem. Door het aanschakelen van de UVlamp nemen we verdere afdoding waar.

 

Conclusie

Uit de resultaten blijkt dat de bacterien ( Staphylococcus aureus en Pseudomonasaeruginosa) in de lucht relatief makkelijk afgedood worden door de UV-C straling. Het DNA van deze micro-organismen wordt snel beschadigd met afsterving totgevolg. De afdoding is van dien aard dat de aantallen kolonievormende eenheden (kve) beneden de detectiegrens van de meetapparatuur terechtkomen.
De resultaten van de metingen geven aan dat het AIR160 luchtbehandelingsysteem onder test condities een berekende afdodingsreductie haalt van tenminste 4 log voor Staphylococcus aureus en tenminste 3 log voor Pseudomonas aeruginosa.

 

Het testrapport

 Het testrapport is te downloaden op onze downloads pagina